Hospice Vredeborgh
                              Een huis bijna zoals thuis

Zorg

We streven er naar om diegenen die in ons huis verblijven die zorg te bieden waarbij de kwaliteit van leven zo veel mogelijk in stand wordt gehouden. De nadruk ligt hierbij op warme- en optimale zorg voor de gast en diens naasten met eigen regie op de zorg en behandeling. Ongeacht afkomst, levensovertuiging of geloof. 

Huisarts
De medische zorg blijft in handen van de eigen huisarts. Is dit niet mogelijk dan kan een vervangende huisarts, verbonden aan het hospice, de zorg overnemen. Beslissingen over de medische zorg liggen bij de gast,  de arts en de naasten.

Verpleegkundige zorg
De verpleegkundige zorg is in handen van Beter Thuis Wonen Thuiszorg. Afhankelijk van welke zorg er nodig is komt de verpleegkundige één tot meerdere keren per dag. ’s Nachts is er altijd een verpleegkundige aanwezig.

De eigen geestelijk verzorger, bijvoorbeeld de dominee, pastor of maatschappelijk werker, blijft, als dat wordt gewenst, in de zorg betrokken of kan via het hospice worden ingeschakeld.

Vrijwilligers                                                                                                                                                                                                           De hulp van vrijwilligers is onmisbaar en daarmee een wezenlijk onderdeel in het Hospice. Zij bieden belangeloos zorg, begeleiding en ondersteuning aan gasten en familie die in ons hospice verblijven. De mantelzorgers in het hospice. 

Vrijwilligers zijn de hele dag aanwezig. Van 's ochtends 7.00 uur tot ’s avonds 23.00 uur in wisselende diensten van 4 uur. Dit 7 dagen per week. De belangrijkste taak van vrijwilligers is: “Er Zijn”. Een veelomvattend begrip.

Zo zorgt de vrijwilliger voor de dagelijkse gang van zaken, dat wat familie en andere naasten thuis ook zouden doen. Bijvoorbeeld bezoek ontvangen, boodschappen doen en uitvoeren van licht huishoudelijke taken. Als het nodig is helpt de vrijwilliger mee in de zorg, kan samen met de gast een wandeling maken, uit de krant voorlezen of uit een boek en biedt een luisterend oor voor zowel de gast als de familie. 

Coördinatie
De coördinatie en ondersteuning van de vrijwilligers wordt verzorgd door een professional vanuit Humanitas.