Hospice Vredeborgh
                              Een huis bijna zoals thuis

Mede dankzij 
De oprichting van het hospice zou niet mogelijk zijn geweest zonder de financiële hulp van de vele fondsen, verenigingen en particuliere initiatieven.

VSB, Stichting Elisa Mathilde Fonds, Stichting RopaRun, Stichting het R.C. Maagdenhuis en Brentano, Oranjefonds, Kansfonds, Dr. C.J. Vaillant Fonds / Landelijke vereniging van Crematoria, Stichting Roomsch Catholyk Oude Armenkantoor RCOAK, Stichting H.S. Kammingafonds, Fonds Sluyterman van Loo / Stimuleringsfonds Ouderenprojecten, Pasmanstichting, Stichting Welzijn Senioren, TVM verzekeringen, Stichting Familie Stol Hoeksema, Noorderlichtfonds, Stichting Monuta Charity Fund, Stichting Femme van der Schaaf, Tilstichting, Gereformeerde kerk Open Hof te Roden, Stichting Burgerweeshuis, Emmaplein Foundation, Rommelmarkt De Hoeksteen Leek, Stichting Steunfonds Christelijke Sociale Arbeid, Lionsclub Leek, Rabobank Stad en Midden Groningen, Stichting Wilhis, Marion G. Polakstichting, Stichting Aanmoedigingsfonds van de Koninklijke Facultatieve, Maripaan Teaming (Jumbo), Gereformeerde kerk Vrijgemaakt te Leek, Vereniging het Algemeen Diakenschap, Vereniging van Vrijzinnige Protestanten te Marum, Ondernemersfonds Leek, Stichting Goede Doelen, VWG Marum, Landskeuken Mensinge.

Verder: Gemeenten Noordenveld, Leek, Marum, Zuidhorn en Grootegast, Vrouwen van Nu: -Leek, -Zevenhuizen, -Roden, -Marum.  Uitvaartvereniging DLE Zevenhuizen, Vrouwenvereniging Boerakker, Stichting MaRun, CMV Marum en Stichting  Mont Ventoux.

Riwka Papo doet regelmatig een bijdrage via Jumbo, heeft o.a. airco in de woonkamer geschonken, Lindeman Lijstenmaker heeft lijsten geschonken voor foto's op de gastenkamers, Holthausen Clean Technology Hoogezand, Horizon en Hyzon motors schonk maart 2020 500 mondkapjes, een anoniem bedrijf in Assen doneerde een nieuw gasten-oproepsysteem, het Lekkere Winkeltje doneerde 80 droge worsten bij het kerstpakket 2020, Bio Corner Easy Leek doneerde extra's bij het kerstpakket 2021.


Particulier: Familie Huiynk, Mevrouw Westerhof, Dhr. Wilbers, mevr. T. Le Coultre. 

 

Verder bedanken wij :
Bloemisterij Scheerhoorn uit Leek voor de wekelijkse verse bos bloemen en het bloemetje ter verwelkoming bij elke nieuwe gast.

Bloemisterij Daniël uit Tolbert brengt wekelijks een leuk boeketje bloemen. 

Fietsenzaak Profile Wagenaar uit Leek voor de boodschappenfiets voor de vrijwilligers.

"Het Lekkere Winkeltje" en "Uw Slijter Stiekema" te Leek voor de medewerking aan de winteractie t.b.v. de inrichting van de tuin.

"Martijn Ettema van CSN dienstverlening"  voor het periodiek  wassen van de buitenramen van het pand.

In het bijzonder bedanken wij de families en nabestaanden die als dank, in welke vorm dan ook, een donatie hebben gedaan.


DONATEURS STICHTING VRIENDEN VAN HET HOSPICE VREDEBORGH

Voor veel mensen is het hospice een grote steun (geweest) in een moeilijke periode in hun leven. Het voortbestaan van het hospice is afhankelijk van de steun van verschillende instanties en van giften van donateurs. Naast de financiële hulp van bovenstaande bedrijven/instanties zijn donateurs onmisbaar. en zeer welkom. Wilt u het hospice ondersteunen? Donaties zijn welkom op banknummer: NL59 RABO 0301123756. 

Het mag inmiddels duidelijk zijn dat Hospice Vredeborgh er toe doet in deze omgeving. Vele gasten hebben gebruik kunnen maken van het hospice, dankzij de geweldige inzet van vele professioneel opgeleide vrijwilligers, de verpleegkundigen van een thuiszorg organisatie en de coördinator van de vrijwilligers.

Hospice Vredeborgh bestaat dit jaar vijf jaar, een reden om bij stil te staan, een reden om het te vieren. Hierover volgt later meer informatie.

Bovenstaande stichting zet zich in om giften en donaties in te zamelen om het werk van het hospice te kunnen verwezenlijken. Het hospice is blijvend financieel afhankelijk van eigen bijdragen, donaties, giften, legaten en sponsoring.

Door de corona-maatregelen in de afgelopen periode zijn fysieke acties helaas niet mogelijk geweest. Er blijven vele wensen over om het hospice zo aangenaam mogelijk te maken en te houden voor de gasten. Destijds is er met zeer beperkt budget meubilair aangeschaft, inmiddels is het aan vervanging toe. We willen graag gefaseerd het meubilair vervangen.

In overleg met de vrijwilligers en het bestuur is er een wensenlijst tot stand gekomen.

Hiervoor doen wij een beroep op u. Dit kan door:

·        Vriend te worden en een jaarlijkse bijdrage te betalen;

·        Eénmalig te doneren;

·        Toe te treden tot de club van 100, met een jaarlijkse bijdrage van € 100 gedurende 5 jaren;

·        Per testament vriend te worden;

·        Of middels een schenking of legaat.

In het hospice ligt een folder en een formulier waarop u kunt aangeven hoe u wilt bijdragen in de kosten tot instandhouding van het hospice, op deze manier vervult u een maatschappelijke rol in de directe samenleving van Westerkwartier en Noordenveld. Een betrokken rol binnen Hospice Vredeborgh.

Om u inzicht te geven in de huidige wensenlijst:

1.      Voor geluidsoverlast in de gang wordt gedacht aan

·        geluiddempende plafondplaten;

·        akoestisch behang;

·        project tapijt;

·        valdorpel huiskamer deur.

2.      Gastenkamer

·        hydraulische rol kruk voor de vrijwilligers;

·        kledingkasten en tv kasten;

.        grotere tv's met gebruik van apps en eventueel spotify.

3.      Huiskamer

·        meubilair algemeen, m.u.v. stoelen;

·        houten luxaflex voor alle ramen;

·        schilderwerk.

4.      Algemeen

·        een warmtepomp.

Voor een grote investering op termijn wordt gedacht aan het vervangen van de garage voor een multi-inzetbare ruimte. Een ruimte voor vergaderingen, trainingen, intervisie en supervisie.

We houden u middels een digitale nieuwsbrief op de hoogte van de bestedingen zodat u zicht heeft op het gebruik van uw donatie. Op de website vermelden we donaties onder de rubriek “mede dankzij”, dit kan uiteraard ook anoniem.  

  

ONDERSTAAND MEER INFORMATIE:

Stichting Vrienden van Hospice Vredeborgh
Ondergetekende wil Hospice Vredeborgh steunen

Naam:

Adres:

Postcode:

Plaats:

Telefoon:

E-mail:

q
Ik word vriend van Hospice Vredeborgh en betaal een jaarlijkse bijdrage
van € 25 / € 50 / €
...............................
o Ik doneer eenmalig het bedrag van €...............................
o Ik treed toe tot de club van 100 en betaal de komende 5 jaar € 100 per jaar
o Ik regel het per testament
o Ik doe een schenking of legaat

Neem contact met mij op
o Voor het bespreken van een schenking/legaat
o Om te bespreken op welke wijze ik kan ondersteunen bij het uitvoeren van een
speciale actie ten gunste van het hospice (dit geldt voor particulieren, organisaties

en bedrijven)

o Voor het bespreken van de mogelijkheden van sponsoring


U kunt dit formulier sturen naar Hospice Vredeborgh

t.a.v. de secretaris van Stichting Vrienden van Hospice Vredeborgh

Vredewoldplantsoen 7

9351 BN Leek

Handtekening:

Datum:

Plaats: