Hospice Vredeborgh
                              Een huis bijna zoals thuis

Kosten 


Huisarts- en thuiszorg worden op dezelfde manier vergoed als in de thuissituatie. Dit staat los van de hospicezorg.

De gast betaalt voor het verblijf in het hospice een eigen bijdrage van € 40,00 per dag. Dit wordt gebruikt voor het eten en drinken, de kosten voor het wassen van kleding, energiekosten en dergelijke.

De eigen bijdrage per dag gaat door tot en met de dag van vertrek uit het hospice en zolang er nog persoonlijke spullen van de gast in de kamer aanwezig zijn tot maximaal 2 dagen nadien.

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden (een deel van) de eigen bijdrage. Het is raadzaam navraag te doen bij de eigen ziektekostenverzekeraar. 

In sommige gevallen kan een beroep worden gedaan op de gemeente van de woonplaats. Het hospice kan hierover meer informatie geven.