Hospice Vredeborgh
                              Een huis bijna zoals thuis

Kosten 

Huisarts- en thuiszorg worden op dezelfde manier vergoed als in de thuissituatie. Dit staat los van de hospicezorg.

Met ingang van 1 juni jl. geldt het tarief van € 47,50 per dag.
Voor familieleden en/of vrienden die willen blijven slapen en/of eten wordt een kleine vergoeding in rekening gebracht. Bij een opname wordt hierover informatie gegeven.

De eigen bijdrage per dag wordt berekend tot en met de dag van vertrek uit het hospice en zolang er nog persoonlijke spullen van de gast in de kamer aanwezig zijn tot maximaal 2 dagen nadien.

Veel ziektekostenverzekeraars vergoeden (een deel van) de eigen bijdrage. Het is raadzaam navraag te doen bij de eigen ziektekostenverzekeraar. Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Zorgwijzer.

In speciale gevallen kan er voor de financiën een beroep worden gedaan op de Wet Bijzondere Bijstand van de gemeente van de woonplaats.